W E B R E D A C T I E webredactie


   C O N C E P T

 • Informatieontwerp Literatuurwijk (Almere)
 • Informatieontwerp Nederland Breedbandland
 • Concept EFRO Onderzoek + Netwerken
 • Concept Cyburg nieuwsportal
 • Concept Cyburg e-mailboek
 • Concept en projectleiding Broedplaatsbrigade
 • Informatieontwerp (v.h.) stadsdeel Zeeburg


  P R I N T

 • U lokaal, magazine Rabobank WFO
 • Brochure Portaal Amsterdam
 • Huis-aan-huis krant Cyburg
 • Redactie Bidboek Kenniswijk Zeeburg
 • Redactie en reportages Zeeburg Magazine
 • Reportages Werkmaat van Maatwerk
 • Rubrieken De afdeling en De stelling in MAXXX
 • Hoofd- en eindredactie Babel
 • Eindredactie Biografie Bulletin


   H E L P-  E N  I N T E R F A C E T E K S T E N


 

   W E B S I T E S

  E D U C A T I E F

 • Lesbrieven National Geographic
 • Aan de slag in beroep en bedrijf (VMBO)
 • Lesmateriaal NT2 (jaar 1 en 2)
 • Lesmateriaal Schrijven voor het Web (HBO)
 • Lesmateriaal Contentmanagement (HBO)
 • Lesmateriaal Usabilitytesten (HBO)
 • Docent Content & Redactie,
  opleiding Interactieve Media, HvA

  O N D E R Z O E K

  F O T O G R A F I E

  D I V E R S E N

  O P L E I D I N G

C U R S U S S E N

 • Usability testing (MediaMatic)
 • Managing information low (MediaMatic)
 • On-line helpsystemen (GreyFox)
 • Beeldschermvormgeving (Competence Factory )
 • Wetenschapsjournalistiek (Paul Wouters)
 • Documentair schrijven (Arnold Heumakers)
 • Eindredactie (Rob Grootendorst)
 • Fotografie (KABK)

webr